5 โรควิตกกังวล ที่ไม่ควรละเลย อาจส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิต

14 Mar 2022
Cover - 5 โรค วิตกกังวล ที่ไม่ควรละเลย

แม้ล้วกลุ่มโรควิตกความวิตกกังวลเกิดขึ้นได้กับทุกคน  แต่ถ้ากังวลมากจนเกินไป จนเริ่มส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิต นี่อาจบ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นหนึ่งในโรควิตกกังวลก็ได้ แกังวลมีอะไรบ้าง? พบคำตอบได้ที่นี่

1.กังวลทั่วไป (Generalized Anxiety Disorder : GAD)
มีความกังวลอย่างมากในเรื่องต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะคลี่คลายไปแล้วก็ตาม มักจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การงาน การเงิน สุขภาพ ซึ่งผู้ป่วยโรคนี้ มักไม่สามารถปรับตัวกับเหตุการณ์เดิมๆที่เกิดขึ้นได้ มีอาการใจสั่น นอนไม่กลับ มีความคิดที่หมกมุ่นกับเรื่องเดิมๆซ้ำๆ

2.กลัว (Phobias)
ความกลัวที่มีมากเกินเหตุ ซึ่งผู้ป่วยเอง ถึงแม้จะรู้สึกว่าไม่สมเหตุผล และไม่เหมาะสมกับสิ่งที่มากระตุ้น แต่ไม่สามารถหักห้ามความกลัวได้ และพยายามหลีกเลี่ยงไม่เผชิญหน้ากับสิ่งที่ทำให้เกิดความกลัว โดยมักมีอาการทางกายร่วมด้วย เมื่อมีสิ่งกระตุ้นที่ทำให้กลัว

3.ตื่นตระหนก (Panic Disorder)
ความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นซ้ำๆ มีอาการทางกายหลายอย่างพร้อมกัน ได้แก่ ใจสั่น หายใจไม่อิ่ม แน่นหน้าอก วูบจะเป็นลม กลัวจนควบคุมตนเองไม่ได้ กลัวว่าจะตายโดยอาจมีหรือไม่มีสิ่งมากระตุ้น มักเกิดขึ้นทันที คาดการณ์ไม่ได้ ผู้ที่เป็นโรคนี้มักไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด และโรคนี้อาจนำไปสู่สวาวะต่างๆได้อีก เช่น โรคซึมเศร้า การติดสารเสพติด

4.กลัวสังคม (Social Anxiety Disorder)
ความกลัวต่อการต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่คิดว่าอาจถูกจ้องมอง หรือทำอะไรที่น่าอับอายต่อหน้าบุคคลอื่น พยายามที่จะหลบเลี่ยงการเข้าสังคม พบได้บ่อยในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อาจะเกิดจากการเลี้ยงดูแบบประคบประหงม การขาดทักษะการเข้าสังคม หรือโดนทำร้ายร่างกาย

5.กลัวการแยกจาก (Separation Anxiety Disorder)
ความกลัวต่อการแยกจากบ้าน สถานที่คุ้นเคย หรือคนใกล้ชิดมากกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งความกังวลนั้นมีเกี่ยวข้องกับความสูญเสียของคนสำคัญ หรือเหตุการณ์ที่เกิดการพลัดพราก มักมีอาการลังเลหรือปฏิเสธการออกจากบ้านหรือการที่ต้องอยู่คนเดียว หรือฝันร้ายเกี่ยวกับการพลัดพรากบ่อยๆ