ประวัติความเป็นมา

2562

เปิดตัวโครงการระดับ Super Luxury เป็นครั้งแรก ผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการอยู่อาศัยอย่างสมบูรณ์แบบด้วย
WELL Building Standard

2561

Rebranding ครั้งใหญ่ยกระดับแบรนด์
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น ภายใต้แนวคิด SIMPLY MAKES SENSE. ให้คุณได้ใช้ชีวิต บนเหตุผลของคุณ พร้อมทั้งนำเสนอแบรนด์ใหม่ใน Blue Series สู่ตลาดคอนโดมิเนียม

2560

23 โครงการ ยอดขายกว่า 3 หมื่นล้าน เริ่มเข้าสู่
Brand Building

2555

บริษัท ยูนิเวนเจอร์จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นในบริษัท 100%

2553

โครงการยู ดีไลท์ อ่อนนุชและจตุจักร
เปิดตัวโดยใช้เวลาไม่นานในการขายปิดโครงการ
แสดงถึงความนิยม ของแบรนด์เป็นอย่างมาก

2551

เริ่มสร้างคอนโดมิเนียมแนวใหม่ ยกระดับการอยู่อาศัยแบบชีวิตคนเมืองภายใต้แบรนด์ ยู ดีไลท์ และคอนโดยู

2549

บริษัทก้าวสู่ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์เต็มตัว โดยได้จับมือกับพันธมิตร อย่าง LPN

ในขณะเดียวกัน บมจ. ยูนิเวนเจอร์ เปลี่ยนจาก Chemical Sector เป็น Property Development Sector เช่นกัน

2544

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด
เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เพื่อประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาคารชุดพักอาศัย