ลงทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติม*

ภาพ และบรรยากาศเพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้น 4 โครงการพร้อมอยู่ ประกอบด้วย โครงการ คอนโด ยู เกษตร – นวมินทร์, เดอ ลาพีส จรัญ 81, แมสซารีน รัชโยธิน และเซียล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น เจ้าของโครงการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

 

โปรโมชั่นหยุดจ่ายนาน 12 เดือน เงื่อนไขสิทธิเฉพาะลูกค้าที่ยื่นสินเชื่อผ่านธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ผลการอนุมัติขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินพิจารณา  สำหรับเงื่อนไข ช่วยผ่อนล้านละ 1,000 บาท หากผู้ซื้อประสงค์ชำระเป็นเงินสด หรือ ยื่นกู้ผ่านสถาบันการเงินอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หักเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ หรือรับเป็นเช็คเงินสด ภายใน 30 วันหลังโอนกรรมสิทธิ์ ,โปรโมชั่นคืนเงินจอง และเงินทำสัญญา เฉพาะผู้จองซื้อห้องชุดที่ไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อจาก 3 สถาบันการเงิน โดยระยะเวลาการคืนเงิน ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับเอกสารปฏิเสธสินเชื่อ กรณีลูกค้าชำระผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หักค่าธรรมเนียมมูลค่า 3% และโปรโมชั่น ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน มีรายละเอียดดังนี้ ค่าส่วนกลาง 1 ปี, ค่ากองทุน และ ค่าธรรมเนียมในการโอน (มูลค่าขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ห้องชุด)  ห้องราคาเริ่มต้น 1.65 ลบ. เป็นราคาหลังหักส่วนลดหน้าสัญญาของโครงการ คอนโด ยู เกษตร - นวมินทร์  จำนวน 15 ห้อง โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรโมชั่นนี้ลูกค้าต้องจอง และทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดตั้งแต่  4 ม.ค. ถึง 31 มี.ค. 2564 และ รับโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 เม.ย. 2564


คอนโด ยู เกษตร - นวมินทร์

ปัจจุบันโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ เลขที่ใบอนุญาตเปิดใช้อาคาร 3/2560  

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ภาพ และบรรยากาศจริงเพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้น ห้องราคาเริ่มต้น 1.65 ล้านบาท ขนาด 26.03 – 26.39 ตร.ม. (อาคาร   B) จำนวน 15 ยูนิต โครงการพร้อมอยู่สามารถโอนกรรมสิทธิ์และเข้าอยู่ได้ทันที สำหรับโปรโมชั่นฟรีจองและสัญญา มูลค่า 5,000 บ. หักเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ และโปรโมชั่นฟรีทุกค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าส่วนกลาง 1 ปี, ค่ากองทุนและค่าธรรมเนียมในการโอน มูลค่า 54,000 – 88,000 บาท (มูลค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ห้องชุด)  โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เริ่มตั้งแต่ 4 ม.ค. ถึง 31 มี.ค. 2564

 

เดอ ลาพีส จรัญ 81

ปัจจุบันโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ เลขที่ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 4/2562 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ภาพ และบรรยากาศจริงเพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้น โปรโมชั่นราคาเริ่มต้น 2.69 ล้านบาท ขนาด 26 ตร.ม.(1 ห้องนอน )  จำนวน 5 ยูนิต โครงการพร้อมอยู่สามารถโอนกรรมสิทธิ์และเข้าอยู่ได้ทันที โปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน ได้แก่ ค่าส่วนกลาง 1 ปี, ค่ากองทุน และค่าธรรมเนียมในการโอน มูลค่า 94,000 – 233,000 บาท (มูลค่าดังกล่าวฯ ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ห้องชุด) สำหรับส่วนลดและสิทธิพิเศษอื่นๆ ขึ้นอยู่กับขนาด และทำเลห้อง ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด รูปแบบโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เริ่มตั้งแต่ 4 ม.ค. ถึง 31 มี.ค. 2564

 

แมสซารีน รัชโยธิน

ปัจจุบันโครงการคอนโด แมสซารีน รัชโยธินก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์   เลขที่ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 7/ 2563 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ภาพ และบรรยากาศจริงเพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้น ห้องราคาเริ่มต้น 3.79 ล้าบบาท เป็นห้องขนาด 25.00 ตร.ม. จำนวน 2 ยูนิต โครงการพร้อมอยู่สามารถโอนกรรมสิทธิ์และเข้าอยู่ได้ทันที และโปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนฯ ได้แก่ ค่าส่วนกลาง 1 ปี, ค่ากองทุน และและค่าธรรมเนียมการโอน  มูลค่า 74,214 – 142,830 บาท (มูลค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ห้องชุด) โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เริ่มตั้งแต่ 4 ม.ค. ถึง 31 มี.ค. 2564

 

เซียล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น 

โครงการคอนโด เซียล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เริ่มก่อสร้างตุลาคม 2562 คาดว่าจะแล้วเสร็จมีนาคม 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 27/256 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ภาพ และบรรยากาศจำลองเพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้น ห้องราคาเริ่มต้น 2.59 ล้าบบาท เป็นห้องขนาด 25.50 ตร.ม. จำนวน 5 ยูนิต โครงการพร้อมอยู่สามารถโอนกรรมสิทธิ์และเข้าอยู่ได้ทันที สำหรับโปรโมชั่นฟรีเงินจองมูลค่า 5,000 บาท หักเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์   และโปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนฯ ได้แก่ ค่าส่วนกลาง 1 ปี, ค่ากองทุน และค่าธรรมเนียมการโอน มูลค่า 70,000 – 190,000 บาท (มูลค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ห้องชุด) โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เริ่มตั้งแต่ 4 ม.ค. ถึง 31 มี.ค. 2564

ลงทะเบียนโครงการราคาพิเศษที่คุณสนใจ
เซียล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น
แมสซารีน รัชโยธิน
เดอ ลาพีส จรัญ 81
คอนโด ยู เกษตร - นวมินทร์
เซียล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น
เซียล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น
2.59 ลบ.*
0 เมตร จาก MRT จรัญฯ 13 เพียง 5 สถานีถึง เยาวราช, 7 สถานีถึง สามย่าน
แมสซารีน รัชโยธิน
แมสซารีน รัชโยธิน
3.79 ลบ.*
0 เมตร จาก BTS รัชโยธิน ตรงข้าม เมเจอร์ รัชโยธิน ต่อเดียวถึง สยาม
เดอ ลาพีส จรัญ 81
เดอ ลาพีส จรัญ 81
2.69 ลบ.*
ห้องชั้นสูง วิวแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้ MRT บางพลัด
คอนโด ยู เกษตร - นวมินทร์
คอนโด ยู เกษตร - นวมินทร์
1.65 ลบ.*
ใจกลางลาดปลาเค้า ใกล้รถไฟฟ้า 3 สาย และ ทางด่วน ใกล้ The Jas Ramintra
เซียล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น
เซียล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น
2.59 ลบ.*
0 เมตร จาก MRT จรัญฯ 13 เพียง 5 สถานีถึง เยาวราช, 7 สถานีถึง สามย่าน
แมสซารีน รัชโยธิน
แมสซารีน รัชโยธิน
3.79 ลบ.*
0 เมตร จาก BTS รัชโยธิน ตรงข้าม เมเจอร์ รัชโยธิน ต่อเดียวถึง สยาม
เดอ ลาพีส จรัญ 81
เดอ ลาพีส จรัญ 81
2.69 ลบ.*
ห้องชั้นสูง วิวแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้ MRT บางพลัด
คอนโด ยู เกษตร - นวมินทร์
คอนโด ยู เกษตร - นวมินทร์
1.65 ลบ.*
ใจกลางลาดปลาเค้า ใกล้รถไฟฟ้า 3 สาย และ ทางด่วน ใกล้ The Jas Ramintra

ค้นหาโครงการ