10 Checklists เตรียมความพร้อมค่าใช้จ่ายคอนโด

19 Aug 2020
ค่า ใช้ จ่าย วัน โอน คอน โด

มาเตรียมความพร้อมก่อนพบค่าใช้จ่ายวันโอนคอนโด ที่หลายคนอาจเข้าใจผิดว่ามีเพียงค่าธรรมเนียมการโอน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วยังมีค่าใช้จ่ายอีกหลายรายการที่ไม่ควรมองข้าม เพราะอาจเตรียมเงินไว้ไม่ทัน คงดีกว่าแน่หากคุณทราบค่าใช้จ่ายล่วงหน้ากับ 10 checklists ค่าใช้จ่ายวันโอนคอนโด ให้คุณได้รับมือเตรียมเงินไว้ให้พร้อม จะได้ไม่พลาด

ผู้ซื้อคอนโดรายใหม่อาจจะยังไม่ทราบว่า นอกจากเงินจอง เงินทำสัญญา เงินดาวน์ และค่าประเมินราคาที่ต้องจ่ายแล้ว คุณยังต้องเตรียมเงินก้อนบางส่วนไว้สำหรับค่าใช้จ่ายวันโอนคอนโดอีกด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายวันโอนคอนโดนี่แหละ ที่มีหลากหลายรายการ จนทำให้คุณต้องพิจารณา คำนวณตัวเลขตัวเงิน รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้จากฝ่ายขายโครงการคอนโดที่คุณซื้ออย่างละเอียด เพื่อเตรียมตัวเตรียมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายวันโอนคอนโดให้พร้อม เพื่อลดความกังวลใจ และสบายใจเมื่อวันโอนคอนโดมาถึง ส่วนค่าใช้จ่ายวันโอนคอนโดจะมีอะไรบ้างนั้น แกรนด์ ยูนิตี้ ได้รวบรวมมาไว้ให้คุณที่นี่แล้ว

 

10 checklists ค่าใช้จ่ายคอนโด เตรียมตัวให้พร้อมก่อนวันโอน

ค่าใช้จ่ายวันโอนคอนโดไม่ใช่เรื่องน่ากังวลอย่างที่คิด หากคุณรู้รายละเอียดค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ย่อมเตรียมพร้อมได้ดีกว่า

ค่า ใช้ จ่าย วัน โอน คอน โด 

1. ค่าใช้จ่ายพื้นที่ห้องชุดเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายวันโอนคอนโดข้อนี้ สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะเนื่องจากการซื้อขายคอนโดในปัจจุบันจะเริ่มขายโครงการคอนโดตั้งแต่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ทำให้ตัวเลขพื้นที่ขายในใบเสนอราคาไม่อาจครอบคลุมพื้นที่ใช้สอยที่อาจจะเพิ่มขึ้นมาหลังจากคอนโดก่อสร้างแล้วเสร็จ ทำให้คุณอาจจำเป็นต้องเตรียมเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายวันโอนคอนโดข้อนี้ไว้ด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพื้นที่ใช้สอยที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ต้องไม่เกิน 5% ตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เกิน 5% ทางเจ้าของโครงการคอนโดไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้อได้ และผู้ซื้อคอนโดสามารถปฏิเสธไม่รับห้องชุดดังกล่าวได้เช่นกัน เพราะถือว่าเกินกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายมาก

 

2. ค่าใช้จ่ายธรรมเนียมการโอนคอนโด

ค่าใช้จ่ายวันโอนคอนโดที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักของผู้ซื้อ คือ ค่าธรรมเนียมการโอนคอนโด ซึ่งมีอัตราอยู่ที่ 2% ของราคาประเมินหรือราคาขายคอนโด (เลือกจากตัวราคาสูงสุด) จ่ายก้อนเดียวและครั้งเดียวเสร็จสิ้น โดยส่วนมากค่าธรรมเนียมการโอนคอนโด เจ้าของโครงการคอนโดกับผู้ซื้อจะแบ่งชำระค่าใช้จ่ายคอนโดส่วนนี้กันคนละครึ่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่โครงการคอนโด

 

3. ค่าใช้จ่ายจดจำนอง

ในกรณีที่มีการยื่นขอกู้สินเชื่อกับทางธนาคารในการซื้อคอนโด จะมีค่าจดจำนองอัตราที่ 1% ของมูลค่าที่จดจำนอง ค่าใช้จ่ายวันโอนคอนโดที่จ่ายครั้งเดียวเสร็จสิ้นเช่นกัน เพื่อเป็นการประกันหนี้ให้กับทางธนาคาร โปรโมชั่นขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร และบางปีอาจมีมาตราการจากภาครัฐในการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายวันโอนคอนโดส่วนนี้ให้กับทางผู้ซื้อคอนโดอีกด้วย

 

4. ค่าใช้จ่ายอากรแสตมป์

เป็นค่าใช้จ่ายวันโอนคอนโดที่ทางธนาคารเรียกเก็บจากผู้ยื่นขอกู้สินเชื่อซื้อคอนโด เพื่อนำไปชำระให้กับทางสรรพากร หากไม่ได้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ จะต้องเสียค่าอากรแสตมป์ คิดเป็นอัตรา 0.5% ของราคาซื้อขายแต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินจากกรมที่ดิน

 

5. ค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันอัคคีภัย

ค่าใช้จ่ายวันโอนคอนโดสำหรับผู้ที่ซื้อคอนโดผ่านการกู้ซื้อกับธนาคาร โดยต้องชำระเบี้ยประกันอัคคีภัยห้องชุดให้กับทางธนาคาร และธนาคารจะเป็นผู้รับผลประโยชน์หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เพื่อเอาเงินส่วนนี้ไปตัดกับหนี้กู้ เงื่อนไขการชำระค่าใช้จ่ายวันโอนคอนโดก้อนนี้แล้วแต่ทางธนาคารจะเรียกเก็บอย่างไร

 

6. ค่าใช้จ่ายทำสัญญา

ค่าทำสัญญาซื้อขาย ส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายวันโอนคอนโด เพราะปกติจะเรียกเก็บหลังจากทำการจองคอนโดไปแล้วภายใน 7-15 วัน หรือจะในวันโอนคอนโด ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ทางโครงการคอนโดกำหนด แต่ต้องมาชำระก่อนวันยื่นขอกู้สินเชื่อ ส่วนค่าใช้จ่ายจะมากจะน้อยแล้วแต่ทางโปรโมชั่นของโครงการคอนโดนั้นๆ 

 

7. ค่าใช้จ่ายเงินกองทุนสำรองส่วนกลาง

เป็นค่าใช้จ่ายวันโอนคอนโดที่จ่ายครั้งเดียวก้อนใหญ่ เป็นเงินกองกลางที่นิติบุคคลอาคารชุดจะเรียกเก็บจากลูกบ้านผู้ซื้อคอนโดไว้เป็น กองทุนสำรอง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการคอนโดในระยะยาว โดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะคิดตามตารางเมตรพื้นที่ใช้สอยของห้องชุดคอนโด และอาจจะมีการเรียกระดมทุนอีกครั้งจากลูกบ้าน หากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในโครงการคอนโดที่มีค่าใช้จ่ายรายการใหญ่ๆ ก็ได้

 

8. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางรายเดือนล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายวันโอนคอนโดในส่วนนี้ จะคิดตามพื้นที่ใช้สอยของห้องชุดตามตารางเมตร คำนวณออกมาต่อเดือน ซึ่งทางโครงการคอนโดจะเรียกเก็บในวันโอนคอนโดล่วงหน้า 1 ปี หรือมากกว่านั้นก็ได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสัญญาซื้อขาย ซึ่งส่วนมากฝ่ายขายโครงการคอนโดจะแจ้งให้แก่ผู้ซื้อทราบตั้งแต่แรกว่าจะจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางรายเดือนล่วงหน้ากี่ปี หรือบางโครงการคอนโดอาจมีโปรโมชั่นชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางรายเดือนล่วงหน้าให้แก่ผู้ซื้อตามเงื่อนไขบริษัทอีกด้วย

 

9. ค่าใช้จ่ายเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า

ค่าเงินประประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ชำระในวันโอนครั้งเดียว อัตราค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้าและเงื่อนไขของทางโครงการคอนโด ส่วนใหญ่ไม่เกิน 7,000 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายเงินประกันมิเตอร์น้ำประปา ผู้ซื้อคอนโดไม่ได้ใช้น้ำตรงจากการประปา แต่ใช้น้ำภายในโครงการคอนโดเอง ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

 

10. ค่าใช้จ่ายประกันภัยอาคาร

หากทางนิติบุคคลอาคารชุดของโครงการคอนโดได้ทำประกันภัยตัวอาคาร และหรือประกันภัยความเสียหายต่อทรัพย์สินในโครงการไว้ ผู้ซื้อคอนโดจำต้องร่วมจ่ายค่าใช้จ่ายประกันภัยอาคารก้อนนี้ด้วย โดยคิดตามสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยห้องชุดของผู้ซื้อ ส่วนใหญ่จะจ่ายครั้งเดียวในวันโอนคอนโด

 

การเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในวันโอนคอนโดไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก หากคุณได้มีการวางแผนทางการเงิน และทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทาง แกรนด์ ยูนิตี้ ได้กล่าวไว้ข้างต้น จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้อ่านให้อุ่นใจ คลายกังวลมากยิ่งขึ้น

หากมีข้อสงสัยในค่าใช้จ่ายคอนโดก่อนวันโอน แกรนด์ ยูนิตี้ พร้อมที่จะช่วยเหลือข้อมูลและให้คำปรึกษาในทุกช่องทางการติดต่อ เพราะเราให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัย ด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างแท้จริง ด้วยโครงการคุณภาพ บนหลากหลายทำเล ในราคาที่สมเหตุสมผล 

แกรนด์ ยูนิตี้ เรามุ่งมั่นที่จะตอบทุกเหตุผลของการใช้ชีวิต เพื่อให้คุณได้ #ใช้ชีวิตบนเหตุผลของคุณ.

ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล โดย  Estopolis  และ  DDproperty