บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด
(Grand Unity)

เป็นบริษัทในเครือบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) (Univentures PCL) ถูกจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 เพื่อประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รูปแบบคอนโดมิเนียม ตลอดระยะเวลา 18 ปี แกรนด์ ยูนิตี้ ได้ประสบความสำเร็จกับการเปิดโครงการคอนโดมเนียมคุณภาพไปแล้ว 35 โครงการรวมมูลค่ากว่า สามหมื่นเจ็ดพันล้านบาท ซึ่งความสำเร็จที่มีหลักฐานเป็นความพึงพอใจของลูกค้าในทุกโครงการของเรา นี้เกิดขึ้นจากการทำงานที่ทีมงานและกลุ่มผู้บริหารใส่ใจในรายละเอียด มีการลงพื้นที่จริงทั้งก่อนและหลังอยู่อาศัย 
** หมายเหตุ เริ่มนับโครงการตั้งแต่เปิดบริษัท ทุกโครงการที่อยู่ภายใต้ชื่อบริษัท Grand Unity เป็นคนสร้าง

เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่สรรสร้างและคงไว้ซึ่งคุณค่าของความรู้สึก โดยมุ่งมั่นในงานออกแบบและนวัตกรรม เพื่อทุกรายละเอียดของการใช้ชีวิต ที่มั่นคงและยั่งยืน "เราคือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ความๆสำคัญกับคุณค่าของความรู้สึก โดยความเข้าใจในสิ่งที่สร้าง เพราะเราใส่ใจในการใช้ชีวิตของคุณ" เราศึกษาและพัฒนาการออกแบบ เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่สร้าง เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการใช้ชีวิตSIMPLY MAKES SENSE.
 ใช้ชีวิต...บนเหตุผลของคุณ

การเข้าใจและเลือกที่จะให้คุณค่าต่อแก่นแท้ในการใช้ชีวิต เราจึงให้คุณค่ากับความรู้สึก และเหตุผลของการอยู่อาศัย ด้วยการออกแบบที่เรียบง่าย แต่ให้ใจกับการลงรายละเอียด เพื่อให้ทุกพื้นที่ของเรา ตอบโจทย์ทุกเหตุผล บนทุกความรู้สึกของคุณเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

ความคุ้มค่าที่มาพร้อมความสมบูรณ์แบบ

การเลือก ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงความสวยงามของผิวเผิน แต่ต้องให้ความสำคัญกับคุณค่า เหตุผล และความรู้สึก ที่สะท้อนความเป็นตัวตน ตอบโจทย์การใช้ชีวิต รวมถึงความสมเหตุสมผลของราคา ที่ต้องสอดคล้องกันกับสิ่งที่ได้รับ

SENSE OF
FREEDOM

เหตุผลที่ทำให้อิสระ
มีค่ากว่าที่เคยBUDGET
SENSE OF
SMART BEGINNING

เหตุผลที่ทำให้จุดเริ่มต้น
มีความหมายECONOMY

SENSE OF
DELIGHT

แต่งแต้มพื้นที่ของคุณ
ด้วยเหตุผลและความรู้สึกPREMIUM ECONOMYSENSE OF
FULFILLMENT

เติมเต็มทุกความรู้สึก
อย่างมีเหตุผลPREMIUMSENSE OF
ACHIEVEMENT

ให้คุณค่ากับความรู้สึก
จากข้างในLUXURY