หน้ากากผ้า อีกหนึ่งทางเลือกในการป้องกัน

13 Mar 2020

สำหรับสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในตอนนี้ เราทุกคนยังคงต้องให้ความสนใจและเฝ้าระวังโดยเฉพาะผู้คนที่ต้องเดินทางสัญจรในที่สาธาณะหรือแม้แต่ในสถานที่ที่ผู้คนพลุกพล่าน แออัด สถานที่ทำงาน รวมถึงที่อยู่อาศัยอย่างคอนโดมิเนียมก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง COVID-19 ด้วย แต่อย่าเพิ่งวิตกจริตกันมากเกินไป หากคุณมีภูมิคุ้มกันร่างกายที่แข็งแรงและป้องกันตนเองจากสภาวะแวดล้อมด้วยการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณปลอดภัยจาก COVID-19 อย่างแน่นนอนครับ 

บทความนี้ GRAND UNITY จะมาพูดถึงตัวช่วยสำคัญที่มีส่วนในการป้องกันคุณจากฝุ่นละออง มลภาวะ และเชื้อโรคในอากาศ อย่างหน้ากากอนามัย จนหลายๆคนเลือกที่จะทำหรือซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้าขึ้นมาใช้ทดแทน เป็นทางเลือกสำหรับประชาชนที่ไม่ป่วย และมีความเสี่ยงต่ำกว่าบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนับสนุนในการตัดเย็บหน้ากากผ้าขึ้นมาใช้เอง

 ชนิดของผ้าที่เหมาะสมในการทำ “หน้ากากผ้า”? 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการศึกษาชนิดของผ้าในแบบต่างๆ ที่น่าจะมีความเป็นไปได้และเหมาะสมในการนำมาใช้ผลิตหน้ากากผ้า คือ 1.ผ้าที่นำมาผลิตหน้ากากต้องสามารถกันอนุภาคขนาดเล็ก 2.ผ้าที่นำมาผลิตหน้ากากต้องป้องกันการซึมผ่านของละอองน้ำ 3.ผ้าที่นำมาผลิตหน้ากากต้องสามารถนำไปซักได้หลายครั้งรวมถึงหาซื้อได้ง่ายทั่วไป โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบผ้าหลากหลายรูปแบบ เช่น ผ้าฝ้ายดิบ ผ้าฝ้ายมัสลิน ผ้าสาลู ผ้านาโน และผ้ายืด ผลการทดสอบพบว่ามีผ้า 3 ชนิดคือ ผ้าฝ้ายดิบ ผ้าฝ้ายมัสลินและผ้านาโน เมื่อนำผ้ามาประกอบกัน 2 ชั้นและส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบเส้นใยผ้าสามารถกันอนุภาคได้ใกล้เคียงหน้ากากอนามัยทางการแพทย์  และได้ศึกษาจำนวนครั้งของการซักล้างในหน้ากากผ้า 3 ชนิดเพื่อทดสอบการเป็นขุยพบว่า หน้ากากผ้านาโนซักได้ประมาณ 10 ครั้ง เส้นใยก็ก็เริ่มเสื่อมสภาพ ส่วนหน้ากากผ้าฝ้ายดิบและหน้ากากผ้าฝ้ายมัสลิน สามารถซักได้มากกว่า 100 ครั้ง โดยคุณภาพของเนื้อผ้าไม่เสื่อม และทดสอบประสิทธิภาพการต้านการซึมผ่านของละอองน้ำพบว่าหน้ากากผ้าฝ้ายมัสลินและหน้ากากผ้าสาลูสามารถต้านการซึมผ่านได้ดีที่สุด  


 หน้ากากอนามัยผ้าฝ้ายมัสลิน กัน COVID-19 ได้จริงหรือ? 

อ้างอิงจากเว็บไซต์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย นายแพทย์โอกาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า “จากผลการทดสอบสรุปว่าผ้าฝ้ายมัสลิน มีความเหมาะสม ในการนำมาใช้ทำหน้ากากผ้า 2 ชั้นมากกว่าผ้าชนิดอื่น เนื่องจากมีประสิทธิภาพดีหลายด้าน คือ เป็นหน้ากากผ้าที่สามารถกันละอองน้ำและเส้นใยผ้าสามารถกันอนุภาคได้ดีกว่าผ้าชนิดอื่นและที่สำคัญสามารถนำมาใช้งานได้หลายครั้ง อย่างไรก็ตามเพื่อความสะอาดของหน้ากากผ้าแนะนำให้ซักล้างหน้ากากผ้าและตากแห้งทุกวัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทั้งนี้ประชาชนต้องป้องกันตัวเองโดยไม่เอามือไปสัมผัส หน้ากากผ้า ขณะสวมใส่เพื่อไม่ให้เชื้อโรคมาติด ซึ่งอาจจะเข้าสู่จมูกหรือปากได้และล้างมือบ่อยๆ