ฟรีแลนซ์กับการซื้อคอนโด กู้ง่าย ผ่านชัวร์ ไม่ต้องลุ้น

06 Jan 2023
Cover - ฟรีแลนซ์กับการซื้อคอนโด กู้ง่าย ผ่านชัวร์ ไม่ต้องลุ้น

รวมเทคนิคสำหรับฟรีแลนซ์ซื้อคอนโด ต้องเตรียมตัวอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง ถึงจะกู้ง่าย ผ่านฉลุย แบบไม่ต้องลุ้น

งานฟรีแลนซ์ ธุรกิจออนไลน์

ปัญหาใหญ่ของคนทำงานฟรีแลนซ์หรือคนทำอาชีพอิสระที่ต้องการซื้อคอนโดมิเนียม คือ ธนาคารอนุมัติยาก เพราะธนาคารมักมองว่าคนทำงานฟรีแลนซ์มีรายได้ไม่แน่นอน ผิดกับมนุษย์เงินเดือนที่มีตัวเลขรายรับเข้าบัญชีอย่างชัดเจน จนทำให้ชาวฟรีแลนซ์วิตกกังวลว่าจะขอสินเชื่อฟรีแลนซ์ไม่ผ่าน แต่ถึงอย่างนั้นใช่ว่าฟรีแลนซ์ซื้อคอนโดไม่ได้ เพราะหากมีรายได้ชัดเจน มีสภาพคล่องทางการเงิน ธนาคารก็ยินดีอนุมัติให้ได้ แต่ต้องเตรียมตัวอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง แกรนด์ ยูนิตี้ มีเคล็ดลับดี ๆ สำหรับชาวฟรีแลนซ์ เพื่อการยื่นขอสินเชื่อให้ผ่านง่าย อนุมัติไว แบบไม่ต้องลุ้น

ทำงานฟรีแลนซ์ซื้อคอนโด ผ่านง่ายๆ

ฟรีแลนซ์ซื้อคอนโด เตรียมตัวอย่างไรให้กู้ง่าย ผ่านฉลุย

1. แหล่งที่มารายได้ชัดเจน

ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือเป็นฟรีแลนซ์ สิ่งที่ธนาคารจะพิจารณาเป็นอันดับแรกในการขอสินเชื่อคือ รายได้ เพราะรายได้คือตัวการันตีว่าผู้กู้สามารถผ่อนชำระค่างวดคอนโดฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ แต่เพราะฟรีแลนซ์แตกต่างจากคนทำงานประจำตรงที่มีรายได้ต่อเดือนเป็นตัวเลขไม่แน่นอน แต่ฟรีแลนซ์สามารถพิสูจน์รายได้ต่อปีของตนเองได้ด้วยการเก็บเอกสารว่าจ้างให้ครบ โดยเฉพาะเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อใช้ประกอบการยื่นเสียภาษี รวมถึงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6-12 เดือน เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอ

2. หลักฐานการเสียภาษี

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ เหล่าฟรีแลนซ์อาจยังนึกไม่ออกว่าแล้วธนาคารจะทราบได้อย่างไรว่าฟรีแลนซ์มีรายได้ต่อปีจำนวนเท่าไหร่ เพราะอย่าลืมว่าชาวฟรีแลนซ์ไม่มีสลิปเงินเดือน คำตอบก็คือธนาคารจะพิจารณารายได้ต่อปีจากหลักฐานภาษี เพราะนี่คือหลักฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายและเชื่อถือได้ที่สุด ซึ่งเอกสารภาษีเปรียบเสมือนสลิปเงินเดือนของฟรีแลนซ์เลยก็ว่าได้ โดยเอกสารภาษีและเอกสารแสดงรายได้ที่สำคัญสำหรับชาวฟรีแลนซ์ประกอบด้วยหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) และแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 90)

- หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

หนังสือรับรองฉบับนี้ผู้ว่าจ้างจะส่งมอบให้แก่ฟรีแลนซ์เพื่อเป็นหลักฐานว่ามีการหักภาษี ณ ที่จ่ายเอาไว้ โดยจะหักไว้ร้อยละ 3 ของค่าจ้าง เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นหลักฐานการรับเงินที่ต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีเพราะจำเป็นต่อการยื่นขอสินเชื่อฟรีแลนซ์

- แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 90)

เอกสารที่ผู้มีรายได้ทุกคนต้องยื่นแก่กรมสรรพากรเพื่อแสดงให้เห็นว่าแต่ละปีมีรายได้จำนวนเท่าไหร่ นี่จึงเป็นหนึ่งในหลักฐานแสดงรายได้ของฟรีแลนซ์ ซึ่งรายได้ที่แสดงใน ภงด. 90 จะต้องสอดคล้องกับรายได้ในเอกสาร 50 ทวิ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องยื่นเอกสารนี้แก่ธนาคารด้วย

3. สภาพการเงินมั่นคง

นอกจากรายได้ที่แน่นอนแล้ว ธนาคารยังพิจารณาก่อนอนุมัติสินเชื่อฟรีแลนซ์ด้วยว่า ชาวฟรีแลนซ์มีความมั่นคงทางการเงินมากหรือน้อยเพียงใด โดยจะพิจารณาจากเงินออมหรือเงินสำรองยามฉุกเฉิน และเพื่อให้ฟรีแลนซ์ซื้อคอนโดผ่านฉลุย แนะนำให้แบ่งเงินสำหรับเก็บออมเสมอทุกครั้งที่มีรายได้เข้ามา โดยควรเก็บออมประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์ของรายได้แต่ละครั้งที่เข้ามา เมื่อธนาคารเห็นว่ามีเงินออมหรือมีเงินสำรองในบัญชี จะทำให้ธนาคารมั่นใจขึ้นว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ฟรีแลนซ์ยังสามารถผ่อนชำระค่างวดคอนโดฯ ได้อย่างไม่มีสะดุด

4. จัดการภาระหนี้สิน

ฟรีแลนซ์บางคนอาจมีภาระค่าบัตรเครดิต ค่างวดรถ หรือค่าสินเชื่อต่าง ๆ ก่อนยื่นสินเชื่อแนะนำว่าให้เคลียร์ภาระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุด เพราะธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อจากรายได้ ซึ่งหากฟรีแลนซ์มีภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนมากกว่า 30-40 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ โอกาสที่จะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะน้อยลง ซึ่งเกณฑ์การพิจารณานี้ถูกใช้ทั้งกับฟรีแลนซ์และคนทำงานประจำ

5. เครดิตบูโร

เครดิตบูโร หรือ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด คือสถาบันที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลบัญชีและประวัติการชำระสินเชื่อของทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อฟรีแลนซ์ซื้อคอนโด ทางธนาคารจะทำการเช็คเครดิตบูโรย้อนหลัง ซึ่งหากพบว่ามีประวัติชำระเงินดี ไม่มีการค้างชำระ หรือไม่มีการชำระสินเชื่อรวมถึงบัตรเครดิตล่าช้า โอกาสที่จะอนุมัติขอสินเชื่อก็มีมากขึ้น

ฟรีแลนซ์ซื้อคอนโดต้องเตรียมเอกสาร

ฟรีแลนซ์ซื้อคอนโดต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

นอกจากต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้ว เอกสารสำหรับยื่นขออนุมัติสินเชื่อฟรีแลนซ์ก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะเอกสารเหล่านี้ทำหน้าที่ยืนยันตัวตนและมีผลในการทำให้ธนาคารพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออีกด้วย

1. เอกสารทั่วไป

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า / ใบมรณะบัตร

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

2. เอกสารแสดงรายได้

- สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6-12 เดือน (ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารกำหนด)

- เอกสารภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 90)

- เอกสารรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

3. เอกสารหลักประกัน

- สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย

- สำเนาสัญญาวางเงินมัดจำ

- สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

ทั้งหมดนี้คือเอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมให้พร้อม เพื่อการยื่นขอสินเชื่อให้ผ่านฉลุย ไม่ต้องให้ธนาคารเรียกดูเอกสารหลายรอบ โดยการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน นอกจากไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ธนาคารบ่อย ๆ แล้วยังทำให้ขั้นตอนการอนุมัติเร็วขึ้นอีกด้วย

ชาวฟรีแลนซ์ที่ต้องการซื้อคอนโดจะรู้สึกกังวลกับการยื่นขอสินเชื่อแต่จะเห็นว่าหากเรามีแหล่งรายได้ชัดเจน มีหลักฐานแสดงรายได้ และมีความมั่นคงทางการเงิน แน่นอนว่าธนาคารยินดีอนุมัติสินเชื่อฟรีแลนซ์ เช่นเดียวกับมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ประจำ เพื่อให้ชาวฟรีแลนซ์ได้เป็นเจ้าของคอนโดฯ สมใจ ดังนั้น หากต้องการซื้อคอนโดฯ แนะนำให้เตรียมตัวล่วงหน้า 1-2 ปี ในการเก็บออมเงิน จัดทำเอกสารรายได้ และการสร้างประวัติทางการเงินที่ดี รับรองว่าหากทำได้แบบนี้ ธนาคารจะอนุมัติอย่างรวดเร็ว ผ่านง่าย แบบไม่ต้องลุ้นให้เหนื่อย

แกรนด์ ยูนิตี้ เรามุ่งมั่นที่จะตอบทุกเหตุผลของการใช้ชีวิต เพื่อให้คุณได้ #ใช้ชีวิตบนเหตุผลของคุณ