เปลี่ยนการกิน ก่อนป่วย ด้วยหลักคิด 9 ก่อนกิน

19 Mar 2022
Cover - เปลี่ยนการกิน ก่อนป่วย ด้วยหลักคิด 9 ก่อนกิน

การกินมากหรือกินไม่ถูกต้อง นำมาซึ่งโรคภัยต่างๆมากมาย เช่น โรคอ้วน เบาหวาน โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็ง เป็นต้น เราควรหันมาดูแลสุขภาพ รีบเปลี่ยนการกิน ก่อนจะป่วย ด้วยหลักคิด 9 ก่อนกิน 

  1. กินอาหารครบ 5 หมู่
  2. เลี่ยงอาหารรสหวานจัด มันจัด และเค็มจัด หวาน 6 - มัน 6 เค็ม 1
  3. กินในปริมาณเท่าที่ร่างกายต้องการ ทำงานน้อย กินน้อย ทำงานหนัก กินมากหน่อย กินให้เหมาะกับวัยและกิจกรรมของตนเอง
  4. ออกกำลังกายให้เหมาะกับวัยและอาหารที่บริโภค ถ้ากินอาหารมากเกินความต้องการ ร่างกายก็จะเก็บสะสมไว้เป็นไขมัน เมื่อพลังงานที่ได้รับเกินทุกๆ 7,700 กิโลเเคลอรี่ น้ำหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นอีก 1 กิโลกรัม
  5. หมั่นดูแลน้ำหนักตัว  รักษาดัชนีมวลกายให้ต่ำกว่า 23 & รอบพุงไม่เกิน 36 นิ้ว (ชาย) ไม่เกิน 32 นิ้ว (หญิง)
  6. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย วันละ 1 -2 แก้ว เลือกดื่มนมจืด นมพร่องมันเนย นมไขมันต่ำ
  7. เลิกบุหรี่ ยาเสพติด
  8. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  9. ผ่อนคลายจิตใจ