สุขภาพใจและกายดีขึ้น ด้วย Digital Detox

01 Mar 2022
Cover - สุขภาพใจและกายดีขึ้น ด้วย Digital Detox

เคยได้ยินคำว่าดิจิทัลดีท็อกซ์กันบ้างไหมคะ?  ความหมายของดิจิทัลดีท็อกซ์ ก็คือ การกำหนดตนเองให้อยู่ห่างจากการใช้งานโซเชียลมีเดีย รวมถึงการพึ่งพาเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ระยะหนึ่งนั่นเอง  แล้วทำไมเราจึงควรถอยห่างจากสื่อดิจิทัลนานๆ ครั้ง ก็เพราะประโยชน์ดีๆเหล่านี้เลย!

1.ช่วยฟื้นฟูสัมพันธภาพกับคนใกล้ชิด : เพราะการใช้อุปกรณ์สื่อสารระหว่างทำงาน หรือระหว่างอยู่กับเพื่อนฝูง ครอบครัว ล้วนเป็นตัวทำลายบรรยากาศของการสนทนาทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ

2.ช่วยลดความเครียดได้ : เพราะการเปิดรับข้อมูลข่าวสารหรือความคิดเห็นต่างๆ ที่มากเกินไป อาจเป็นบ่อเกิดแห่งความเครียดได้ ดังนั้นวิธีจัดการแก้ปัญหาที่ง่ายและตรงประเด็นที่สุดก็คือ การหยุดพักการเปิดรับสื่อในโลกออนไลน์นั่นเอง

3.มีเวลาให้กับตัวเองได้มากขึ้น : เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อื่นๆ กับร่างกายและจิตใจ เช่น การออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี

4.ปลุกความคิดสร้างสรรค์ : ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

5.นอนหลับได้เต็มอิ่ม : และเป็นการนอนที่มีคุณภาพ โดยไม่มีสิ่งใดรบกวน

6.ช่วยฟื้นฟูสุขภาพกาย : แม้การพักร้อนจากโลกออนไลน์จะไม่สามารถแก้ปัญหาเรื้อรังต่างๆ อาทิ ปวดหลัง ปวดคอ ปวดศีรษะ หรือ อาการเกี่ยวกับดวงตาต่างๆ ได้อย่างถาวร แต่ก็เป็นการบรรเทาได้

7.ช่วยฟื้นฟูสุขภาพใจ : การหยุดตนเองจากการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเพียงฝ่ายเดียว แล้วหันไปสนใจกับการสื่อสารกับคนรอบข้าง ช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวได้

8.เพิ่มสมาธิ : ในการจดจ่อหรือให้ความสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากขึ้น

9.เพิ่มทักษะคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา : เนื่องจากการพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไป มีแนวโน้มทำให้เราเลือกที่จะไม่ดึงศักยภาพของสมองและความขบคิดวิเคราะห์ของตนมาใช้